Spring til indhold

Velkommen til Aqisseqs hjemmeside!

Aqisseq er et socialpædagogisk opholdssted til forebyggelse og reduktion af social udsathed for grønlandske børn og unge i Grønland

VÆRDIER

Alle børn er ligeværdige. Alle børn har samme værdier. 

PÆDAGOGIK

Den pædagogiske tilgang er den anderkendende pædagogik.

HUSET

Et trygt hjem. Plads til alle og bevægelser.