Spring til indhold

Pædagogik

Relationspædagogik

Relationspædagogik handler om mødet mellem mennesker. I Aqisseq ligger fokus på at møde de unge gennem en oprigtig relation. Det er i mødet og spejlingen i andre mennesker at vi gennem livet udvikler selvtillid og selvværd.

I Aqisseq ser vi ressourcerne hos den enkelte frem for manglerne. Gennem relationen fremhæver vi vægt på de unges stærke sider. Det de unge skal at arbejde med, og hvad der i de arbejdsprocessor fungerer godt. Den gensidige relation med respekt for den enkelte er det daglige pædagogiske udgangspunkt i Aqisseq.

Med dette relationspædagogikken skaber vi rammen for de unges positive fremtidige udvikling. Denne pædagogik kommer i Aqisseq dagligdag til udtryk gennem tilgange som tager afsæt i: Ligeværdighed, omsorg, trivsel og anerkendelse.
Institutionen Aqisseq vil trække på traditioner og værdier fra grønlandsk kultur. De unge skal lære at værne om naturen, arbejder med fælles værdier og viser, hvordan de kan styrke deres grønlandske identitet i samspil med deres nutid og fremtid. De unge bliver klædt på til at håndtere kravene i et moderne grønlandsk samfund. De daglige strukturelle rammer skal skabe en tryg, tillidsfuld og forudsigelig hverdag, som kombineret med natur- og kulturoplevelser skal skabe robuste unge mennesker.