Spring til indhold

Målgruppe

Drenge fra 12-18 årige
Målgruppen i Aqisseq har grundlæggende fælles baggrunde da alle er blevet fjernet fra hjemmet.
Målgruppen foreligger forskellige faser når de bliver anbragt i Aqisseq.
Det kan være et aldersbestemt fase, eller hvor omfattende den unges sociale baggrunde ligger til grund.

For så vidt muligt vil kommunens handleplan være tæt forbundet med udredningen af de problemstillinger Aqisseq vil stå overfor med et ny anbragt barn. Udredningen vil give forståelsen for baggrunden for den unges anbringelse og derved skal der foreligge et overordnet plan for hvor lang denne udredning kan strække sig over tid. Nogle unge kan have korte udredningsperioder og nogle over 9 til 12 måneder.